Close

Kwestionariusz objawów chorobowych

4 lutego 2019

Czy jesteśmy zdrowi?

Co robić w przypadku, gdy wcześniej omawiane badania wyjdą w normie lub na granicy normy, ale my nie czujemy się w 100% dobrze, wciąż coś nam dolega. Zastanówmy się co może być przyczyną naszego dyskomfortu.
Często zdarza się, że odczuwane dolegliwości nie są zbyt uciążliwe, ale dotyczą wielu obszarów naszego organizmu.

Jak samemu można ocenić stan zdrowia?

Bardzo pomocnym w odpowiedzi na to pytanie może być wypełnienie „kwestionariusza objawów chorobowych” Instytutu Medycyny Funkcjonalnej.
Jest to narzędzie, dzięki któremu ocenimy funkcjonowanie poszczególnych części naszego ciała tj. głowy, serca, płuc, stawów, skóry itp., spoglądając szerzej na funkcjonowanie naszego organizmu.

Otwórz kwestionariusz objawów chorobowych

Jak interpretować wyniki?

Kwestionariusz pomoże nam ocenić w punktach potencjalne odchylenia od normy, i tak:

  • wynik poniżej 10 pkt. – to wynik optymalny.
    Jeżeli z badań (wymienionych we wcześniejszych wpisach) wynika, że wszystko jest w normie a z kwestionariusz wynik wynosi poniżej 10pkt., oznacza to, że jesteśmy w pełni zdrowi.
  • wynik w zakresie 10-50 pkt. – świadczy o łagodnych stanach zapalnych i niewielkich ilościach toksyn w organizmie. Jest to stan, w którym należy poprawić funkcjonowanie pewnych obszarów naszego organizmu (nawet jeżeli wcześniejsze badania wyszły w granicach normy).
  • wynik powyżej 50 pkt. – świadczy o rozległym stanie zapalnym w naszym organizmie i dużych ilościach toksyn. Wymaga leczenia.

Jak ocenić zdrowie dzieci?

Starsze dzieci można diagnozować tym samym kwestionariuszem jak osoby dorosłe. Małe dzieci nie są w stanie ocenić w punktach, jak funkcjonuje ich poszczególny organ. W takim przypadku pomocny będzie „kwestionariusz zdrowego dziecka”.

Otwórz kwestionariusz zdrowego dziecka

Jak interpretować wyniki „kwestionariusza zdrowego dziecka”?

W przypadku „kwestionariusza zdrowego dziecka” wszystkie odpowiedzi powinny być na „TAK”- oznacza to, że dziecko jest w pełni zdrowe.

W przypadku odpowiedzi „NIE” choćby w jednym podpunkcie – oznacza, że dziecko nie jest w pełni zdrowe i obszar z odpowiedzią „NIE” wymaga leczenia.

Podsumowanie.

Zaletą powyższych kwestionariuszy jest to, że wyłapują niewielkie odchylenia od stanu prawidłowego, które pojedynczo nie budzą niepokoju a zsumowane dowodzą o nieprawidłowej funkcji organizmu.

Czasami znalezienie przyczyny nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu jest bardzo trudne ( to czasem jak „znaleźć igłę w stogu siana”); jednak warto podejmować ten wysiłek, aby być zdrowym.

Następne wpisy mogą być pomocne w znalezieniu przyczyny nieprawidłowości…